03-9026049 / 051-5902439 / 0542266683

אבישי רש - בודק מוסמך

אישור לכיבוי אש


אנו מבצעים בדיקת אניטגרציה לכיבוי אש במהלך הבדיקה אנו בודקים שכל מערכות ההתראה מפני שריפה 
וכל המערכות הקריטיות למערך טיפול באנשים ובשריפה שקימות בבינין מתקשרות בניהן


טואול - בניית אתרים