03-9026049 / 051-5902439 / 0542266683

איכות חשמל

1. במתקני חשמל המשמשים להפעלת מערכות המבוקרות אלקטרונית נוצרות פגיעות באיכות החשמל במתקן. פגיעות אלה מאופיינות בין היתר ע"י הימצאות הרמוניות ושיבושים אחרים לטיב החשמל במתקן.
משרדנו מתמחה בביצוע סקרים לאיתור ההפרעות וגורמי ההפרעה ותכנון פתרונות לשיפור איכות החשמל.
2. במקרים מסוימים בהם ההפרעות מולכות מרשת אספקת החשמל למתקן עצמו, משרדנו בעל ציוד מתאים לאיתור הבעיות ולהכנת דוחות המקובלים ע"י רשות החשמל, רשויות ובית המשפט. 


טואול - בניית אתרים