03-9026049 / 051-5902439 / 0542266683

אבישי רש - בודק מוסמך
בדיקת מתקני חשמל

 על פי חוק החשמל כל מתקן חשמלי חייב להבדק, בהתאם לאופיו ולגודלו, ע"י בודק מורשה  בעל רישיון מתאים. מטרת הבדיקה הינה בדיקת נאותות הארקת המתקן, תקינות ההגנות החשמליות במתקן ותקינות ביצוע עבודת הקמת מתקן החשמלי.

המטרה העיקרית לביצוע בדיקות קבלה אלו הינה מילוי הדרישות החוקיות ומניעת כשלים וסכנות מהמתקן הח

טואול - בניית אתרים