03-9026049 / 051-5902439 / 0542266683

אבישי רש BScEE & PE   מהנדס יועץ חשמל ובקרה, מהנדס בודק סוג 3, בודק שדות אלמ"ג

         בודק מוסמך 
Certified EE Inspector
      איכות חשמל
E
lectrical disorders
         יעוץ ותכנון
Consulting & Planning
        פיקוח ע"י מהנדס
Supervising by engineer
        אינטגרציה לכיבוי אש 
Fire extinguishng Integration
    תרמוגרפיה
T
hermography
      קרינה בילתי מיננת
Non Ionizing Radiatoin

אבישי רש PE & BScEE 

משרד אבישי רש מהנדס יועץ חשמל ובקרה  נוסד בשנת 1995 ונותן מענה למגוון בעיות בתחום החשמל. משרדנו מתמחה בבדיקת מתקנים קיימים ובתכנון פתרונות למתקנים חדשים...
מצורף קישור לתוכנית יצאת צדיק בא אבישי השתתף והיה המומחה בניידת לצד חיים אתגר 


קרא עודאיכות החשמל

במתקני חשמל המשמשים להפעלת מערכות המבוקרות אלקטרונית נוצרות פגיעות באיכות החשמל במתקן. פגיעות אלה מאופיינות בין היתר ע"י הימצאות הרמוניות ושיבושים אחרים לטיב החשמל במתקן...

קרא עוד

בדיקת מתקני חשמל

על פי חוק החשמל כל מתקן חשמלי, בסיום הקמתו,  חייב להיבדק, בהתאם לאופיו ולגודלו, ע"י בודק מורשה בעל רישיון מתאים. מטרת הבדיקה הינה בדיקת נאותות הארקת המתקן, תקינות ההגנות החשמליות במתקן ותקינות ביצוע עבודות הקמת מתקן החשמלי.

קרא עוד
טואול - בניית אתרים