טלפונים: 03-9026049  /  051-5902439  /  054-2266683

אבישי רש מהנדס חשמל, בודק סוג 3

-

Avishai Rash BScEE & PE

שיפור מקדם ספק

מקדם הספק של צרכן חשמלי במעגל חשמלי עם זרם חילופין הוא היחס בין הספק יעיל (ממשי) לבין ההספק המרוכב של צרכן או עומס. ככל שמקדם ההספק גדול יותר כן גדול יותר חלקו של ההספק הפעיל בהשוואה להספק המדומה, וכן הניצול של האנרגיה העוברת טוב יותר. מקדם ההספק במדינת ישראל כיום הוא 0.92.

צרכן חשמל אוהמי (התנגדותי) הוא התקן שהתנגדותו הפנימית והספק הצריכה שלו הם ממשיים בלבד, וכל הספק הצריכה פעיל. צרכן בעל התנגדות אוהמית והשראתית אינו אוהמי. לדוגמה: מנועים שיש בהם התנגדות אוהמית והתנגדות השראתית, שבהם קיימת זווית מופע בין הזרמים, וצרכנים אלה צורכים הספק פעיל והספק היגבי השראתי.

מקדם הספק ירוד גורם למספר תופעות שליליות:

עליית זרם ברשת, וכתוצאה מכך עליית מפלי מתח והפסדי הספק בקווי העברה. הדבר פוגע בטיב האנרגיה החשמלית. עקב עלויות זרם ברשת שטח החתך יוגדל וכך אביזרי הרשת יתייקרו.

הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מחייבת את הצרכנים התעשייתיים לנקוט באמצעים אשר יביאו לשיפור מקדם ההספק ל-0.92. מקדם הספק גבוה מזה אינו רצוי, ואסור שמקדם ההספק יהיה שווה ל-1, כיוון שדבר זה גורם למעגל להיכנס לתהודה מקבילית, תהודת זרמים. צרכני חשמל באופן כללי צורכים גם הספק פעיל וגם הספק היגבי השראתי. חברת החשמל מגבילה את צרכני החשמל בצריכה של הספק היגבי השראתי. לא ניתן לשנות את הצריכה של ההספק הפעיל.

בחשבון החשמל שלכם קיימת שורת קנס במידה ומקדם ההספק לא עומד בתקן הנדרש.

משרדנו מנוהל ע"י מהנדס חשמל בודק סוג 3 מומחה לבעיות מורכבות. קיים במשרדנו ציוד מדידה מתקדם כדי לבדוק את מקדם ההספק הקיים ומה צריך לעשות כדי לתקן  ולהביא אותו לרמה תקינה.

שיפור מקדם הספק