חוות דעת משפטיות

משרדנו, בהובלת מהנדס אבישי רש נמנה על יועצי החשמל המקובלים על בית המשפט למתן חוות דעת במחלוקות משפטיות בתחום החשמל.

פיקוח עי מהנדס