בודק חשמל - מהנדס ויועץ חשמל בודק

משרדנו מבצע בדיקות חשמל מקיפות שמנוהלות ע"י מהנדס חשמל בודק סוג 3 שנמצא בתחום התכנון, הבדיקה וניהול פרוייקטי חשמל במשך 30 שנה.

בדיקות חשמל יכולות לכלול בין היתר : בדיקת טיב הארקה , בדיקת לוחות חשמל על ידי מצלמה מתאימה, בדיקת עבודה של חשמלאי ועוד מגוון בדיקות אשר נעשות על ידי חשמלאי מוסמך בעל נסיון ומקצועיות.
אבישי נחשב ע"י מערכת המשפט כעד מומחה אמין ומקצועי.
משרדנו מלווה לקוחות מול קבלנים במשך כל תהליך מסירת הבית.

בודק חשמל מתח גבוה