בדק בית

משרדנו מבצע בדיקות חשמל מקיפות שמנוהלות ע"י מהנדס חשמל בודק סוג 3 שנמצא בתחום התכנון, הבדיקה וניהול פרוייקטי חשמל במשך 30 שנה.
אבישי נחשב ע"י מערכת המשפט כעד מומחה אמין ומקצועי.
משרדנו מלווה לקוחות מול קבלנים במשך כל תהליך מסירת הבית.

בדק בית