בדיקת מתקני חשמל ע"י בודק מוסמך

על פי חוק החשמל, כל מתקן חשמלי חייב להבדק, בהתאם לאופיו ולגודלו, ע"י בודק מורשה בעל רישיון מתאים. מטרת הבדיקה הינה בדיקת נאותות הארקת המתקן, תקינות ההגנות החשמליות במתקן ותקינות ביצוע עבודת הקמת מתקן החשמלי.

המטרה העיקרית לביצוע בדיקות קבלה אלו הינה מילוי הדרישות החוקיות ומניעת כשלים וסכנות מהמתקן. לטובת קהל לקוחותינו אנו מוציאים אישורים לפי הצורך קיים ופס יעודי עבור כיבוי אש
או דוח בדיקה לרישוי עסקים.
משרדנו מבצע בדיקה לאירועים לפי דרישות משטרת ישראל.

בדיקת מתקני חשמל