טלפונים: 03-9026049  /  051-5902439  /  054-2266683

אבישי רש מהנדס חשמל, בודק סוג 3

-

Avishai Rash BScEE & PE

בדיקת איכות חשמל

הגורמים המשפיעים על בדיקת איכות חשמל – מהן הרמוניות חשמליות ?

ישנם מספר תופעות הפוגעות באיכות החשמל אותו אנו צורכים. אחת מתופעות הפגיעה באיכות החשמל היא תופעת ההרמוניות.

ניתוח גל מתח או זרם משובש לא ניתן לבחינה וניתוח מבלי שיפורק למרכיבים מחזוריים אשר נקראים הרמוניות. ההרמוניות הן גל מתח או זרם מחזורי פרזיטי המסתכם עם הגל המקורי ומשבש אותו. היות ואת הגל המשובש לא ניתן לנתח למטרת סינון או "ניקוי" ישנו צורך לבצע בגל המשובש פעולת פירוק למרכיבים שהן ההרמוניות.

ההרמוניות המתקבלות מהניתוח מתקבלות כהפרעות משבשות מחזוריות בתדרים שהם כפולות שלימות של התדר הבסיסי, מכפלה של 2-3-4-5-6-7 …. של התדר הבסיסי של הרשת והמסתכמות עם הגל הבסיסי וכך נוצר הגל המשובש שנמדד בזמן הסקר ואשר בו אנו צריכים לטפל כדי לצמצם את ההפרעות באיכות החשמל.

מה גורם לפגיעה באיכות החשמל?

כל צרכן הצורך חשמל, משבש באופן כל שהוא את צורות הגל הכלליות ברשת. מרבית ההפרעות הן ברמה כזו שאינה מטרידה, ולכן ניתן להתעלם מאותן הפרעות. אותן פגיעות באיכות החשמל אשר מנותחות כהפרעות הרמוניות הן בעלות אופייני מקור דומים.

מה המקורות המייצרים את ההרמוניה?

ברמה הכללית כל צרכן חשמל הצורך את הזרם שלו באופן לא לינארי משבש את גל הזרם ומשם את גל המתח. ובפרט:

 • ספקי כוח הממירים את המתח מזה של הרשת לזה הנצרך על ידי הצרכן.
 • דימרים לתאורה.
 • מערכות גיבוי חשמלי המכילים מצברים להפסקות חשמל ( UPS ).
 • ווסתי מהירות למנועים חשמליים. 

תוצאות של רמה משמעותית של הפרעות הרמוניות:

 • קבלים מתפוצצים
 • מפסקים מתקלקלים
 • תאורה שנשרפת
 • מכשירי חשמל חדלים מלפעול כפי שנדרשים ומתקלקלים.

כיצד נוכל לשפר את איכות החשמל – הפתרון שלנו

משרדנו מבצע בדיקת איכות חשמל וסקרי איכות חשמל וניתור של מערכת החשמל בעזרת ציוד חדיש כדי לנתח את מערכת החשמל ולהגיע לשורש הבעיה, כדי להתאים לכם את הפתרון הנכון עבורכם. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם ספקי אביזרים לפתרון הפרעות הרמוניות מכל מיני סוגים ואנחנו נוכל להתאים לכם את הפתרון המתאים עבורכם.

בדיקת איכות חשמל

הגורמים המשפיעים על בדיקת איכות חשמל – מהן הרמוניות חשמליות ?

ישנם מספר תופעות הפוגעות באיכות החשמל אותו אנו צורכים. אחת מתופעות הפגיעה באיכות החשמל היא תופעת ההרמוניות.

ניתוח גל מתח או זרם משובש לא ניתן לבחינה וניתוח מבלי שיפורק למרכיבים מחזוריים אשר נקראים הרמוניות. ההרמוניות הן גל מתח או זרם מחזורי פרזיטי המסתכם עם הגל המקורי ומשבש אותו. היות ואת הגל המשובש לא ניתן לנתח למטרת סינון או "ניקוי" ישנו צורך לבצע בגל המשובש פעולת פירוק למרכיבים שהן ההרמוניות.

ההרמוניות המתקבלות מהניתוח מתקבלות כהפרעות משבשות מחזוריות בתדרים שהם כפולות שלימות של התדר הבסיסי, מכפלה של 2-3-4-5-6-7 …. של התדר הבסיסי של הרשת והמסתכמות עם הגל הבסיסי וכך נוצר הגל המשובש שנמדד בזמן הסקר ואשר בו אנו צריכים לטפל כדי לצמצם את ההפרעות באיכות החשמל.

מה גורם לפגיעה באיכות החשמל?

כל צרכן הצורך חשמל, משבש באופן כל שהוא את צורות הגל הכלליות ברשת. מרבית ההפרעות הן ברמה כזו שאינה מטרידה, ולכן ניתן להתעלם מאותן הפרעות. אותן פגיעות באיכות החשמל אשר מנותחות כהפרעות הרמוניות הן בעלות אופייני מקור דומים.

מה המקורות המייצרים את ההרמוניה?

ברמה הכללית כל צרכן חשמל הצורך את הזרם שלו באופן לא לינארי משבש את גל הזרם ומשם את גל המתח. ובפרט:

 • ספקי כוח הממירים את המתח מזה של הרשת לזה הנצרך על ידי הצרכן.
 • דימרים לתאורה.
 • מערכות גיבוי חשמלי המכילים מצברים להפסקות חשמל ( UPS ).
 • ווסתי מהירות למנועים חשמליים. 

תוצאות של רמה משמעותית של הפרעות הרמוניות:

 • קבלים מתפוצצים
 • מפסקים מתקלקלים
 • תאורה שנשרפת
 • מכשירי חשמל חדלים מלפעול כפי שנדרשים ומתקלקלים.

כיצד נוכל לשפר את איכות החשמל – הפתרון שלנו

משרדנו מבצע בדיקת איכות חשמל וסקרי איכות חשמל וניתור של מערכת החשמל בעזרת ציוד חדיש כדי לנתח את מערכת החשמל ולהגיע לשורש הבעיה, כדי להתאים לכם את הפתרון הנכון עבורכם. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם ספקי אביזרים לפתרון הפרעות הרמוניות מכל מיני סוגים ואנחנו נוכל להתאים לכם את הפתרון המתאים עבורכם.